| Home | Register | Search | FAQ | Links | Statistics |
Languages :

Profile ID#[0000000989]

Total photos: 2  
[Send message]   Access closed for non members
User first (nick)name công
User last (nick)name trần
Birthday 16.01.1985
Sign of the Zodiac Capricorn
Gender Male
Type of Relationship for long relationship
Country Viet Nam
Phone You must be at least a Free member to view this data
City Sai Gòn
Marital status Single
Children None
Weight 120 lbs (54kg)
Hair color Black
Eyes color Black
Ethnicity White/Caucasion
Smoke Non-Smoker
Drink Occasionally
Education University student
Job kế toán
Hobby ở những nơi yên tĩnh, đi đây, đi đó
About Ban thân ý nói, trầm tính, dễ ngần, hơi nhát khi đố diện với các bạn gái.
Muốn làm quen người vui vẻ hòa đồng, dễ nhì một chút, khó tính,để bù đắp cho ban thâm mình.
Seeking gender Female
Seeking ethnicity White/Caucasion
Seeking age 20 - 24
Seeking height 4'2" (127cm) - 5'2" (157cm)
Seeking weight 100 lbs (45kg) - 125 lbs (57kg)
Registration date 13.05.2009, 02:19:48
Last access You must be at least a Free member to view this data
User online status Offline
Favorites list You must be at least a Free member to view this data
Profile Views 3688
Popularity 0.599
[Send message]  

| Processing time: 0.0804110 sec.| Users online: - 0 | Guests online: - 3 |

Feedback | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement